همراه و همگام با معلم در کلاس درس ریاضی

۱-عدد ماه تولدتان را بنویسید (فروردین= ۱ ، اردیبهشت= ۲ و....)
۲-این عدد را در ۵ ضرب کنید
۳-عدد بدست آمده را با تعداد روز های هفته (عدد ۷) جمع کنید.
۴-عدد بدست آمده را در ۴ ضرب کنید
۵-اکنون عدد بدست آمده را با عدد ۱۳ جمع بزنید
۶-عدد حاصل شده را در ۵ ضرب کنید
۷-چندم برج متولد شده اید ؟ عدد آن را به عددی که بدست آورده اید اضافه کنید
۸-عدد ۲۰۵ را از عدد بدست آمده کسر کنید

 اگر مراحل بالا را درست انجام داده باشید حاصل، عددی خواهد شد که دو رقم سمت راست آن روز تولد شما و رقم سمت چپ ماه تولد شما را نشان می دهد.

 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط احد شهریاری  |